Askı İlan Tutanağı

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 20.4.2017
İÇERİK

 

Tokat İH, Merkez İlçesi, Gülpınar Köyü'nde, mülkiyeti Huzur POLAT ve Sadullah BULAT'a ait, tapunun 134 ada, 1 parsel ve 135 ada, 1 parselde İspirli Enerji İnş. Tic. A.Ş tarafından Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi amacıyla hazırlanan, yetkili şehir plancısı tarafından çizilerek, İl Genel Meclisi'nin 10.03.2017 tarih ve 96 nolu kararıyla onaylanan İspirli GESl-İspirli GES2 İmar Planı'na ait; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı paftası (3 adet) - açıklama raporu ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı paftası (2 adet) - açıklama raporu, bir aylık ilan müddetini doldurmak üzere İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda 20.03.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

İş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 20.03.2017

EKLER
MX-M354N_20170320_075123.pdf