Erzincan İl Özelidaresi Encümen Müdürlüğünden Araç Satış İlanı

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 22.11.2017
İÇERİK

T.C.

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

İl Özel İdaresine ait Makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş servis dışı kalan araçlar ile ekipmanlarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince satış ihaleleri yapılacaktır.

EKLER
erzincan_2017_1.docx