T.C. TOKAT İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 14.12.2017
İÇERİK

İhale Konusu ve Yeri:

Tokat, Almus, Siteler  Mahallesi 30-28-J-Apafta, 37 ada, 6 parselinde mevcut 7-19-22 numaralı işyerleri dükkân olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesi gereğince Pazarlık Usulü (artırma) maddesi ile şartnamesi ve şartname ekleri çerçevesinde ihale edilecektir.

İhaleye Konu İl Encümen  Karar No:

392-414

İhale Tarih ve Saati:

14/12/2017 Perşembe Günü Saat 10:00 ile 10:30 saatleri arasında

İhale Onay Tarih ve Kayıt No:

19/06/2012-198

İlgili Müdürlük/Birim

İmar ve Kentsel İyileştirme  Müdürlüğü

İlgili Adres:

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü /Tokat İl Özel İdaresi 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Karşıyaka Mahallesi Orhangazi Caddesi No:13/A TOKAT

İlgili Telefon:

0 (356) 228 90 30 / 120

İlgili Faks:

0 (356) 228 90 38

İlgili E-Posta:

---

İhalenin Yapılacağı Yer:

İl Encümen Salonu /Tokat İl Özel İdaresi 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Karşıyaka Mahallesi Orhangazi Caddesi No:13/A TOKAT

İhale Türü:

İşyeri Kiralama İhalesi

İhale Usulü:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesi gereğince Pazarlık Usulü (Artırma)

Şartname ve Ekleri, Şartname bedeli

Şartname ve ekleri idarenin aşağıda ki adreslerden bedelsiz temin edilebilir.

1-) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü /Tokat İl Özel İdaresi 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Karşıyaka Mahallesi Orhangazi Caddesi No:13/A TOKAT

2-)  Almus İlçe Özel İdare Müdürlüğü Almus/TOKAT

İşin Süresi / Teslim Tarihi:

3 Yıl Süre ile kiraya verilecek olup, İşyeri teslimi İşin şartnamesinin 16. Maddesine göre teslim edilecektir.

Kiraya verilecek yerlerin özellikleri

Almus Özel İdare İşhanı Binasında üç adet işyeri.

EKLER
İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İlan.docx