T.C. Pazar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından İhale İlanı

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 21.05.2018
İÇERİK

 

Pazar İlçesi Muhtelif köylerin köy içi yollarına 14.000 m2 6 Cm. Kilitli Beton Parke Taşı Yapım işi (Taban Malzemesi kırma taş, Nakliye, kenar betonlamaları ve İşçilik dahil) İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. ve 39. maddeleri uyarınca Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

                       

İhale Kayıt Numarası:

:

2018/1

 

1- İdarenin

a) Adı

:

Pazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi

:

Pazar Kaymakamlığı- Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. Kat:3 Pazar/TOKAT

c) Telefon ve faks numarası

:

0-356- 261 24 14 / faks: 0-356- 261 24 14

d) Elektronik posta adresi

:

İhsan ERDOĞAN Birlik Müdürü

ihsan.erdogan@icisleri.gov.tr

 

2- İhale konusu yapım işinin:

a) Niteliği, türü, miktarı

:

 Pazar İlçesi Muhtelif köylerin köy içi yollarına 14.000 m2 6 Cm. Kilitli Beton Parke Taşı Yapım işi(Taban Malzemesi kırma taş, Nakliye ve İşçilik dahil)

b) İşin yapılacağı yer

:

Pazar İlçesi muhtelif köylerin Köy İçi Yolları

c) İşin süresi

:

Yer teslimi tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün

 

3- İhalenin

a) Adı

:

Pazar İlçesi Muhtelif köylerin köy içi yollarına 14.000 m2 6 Cm. Kilitli Beton Parke Taşı Yapım işi(Taban Malzemesi kırma taş, Nakliye ve İşçilik dahil)

b)Yapılacağı yer

:

Pazar Kaymakamlığı Makam Odası.

c) Tarihi ve saati

:

21.05.2018 Pazartesi  Günü/ Saat: 10:00

EKLER
Pazar İhale İlanı.doc