T.C Reşadiye Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından İlan

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 18.05.2018
İÇERİK

 

İHALE İLANI

Reşadiye Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 

İhale Kayıt Numarası : 2018 / 1230

 

1-İdarenin

a) Adresi

Reşadiye İlçe Özel İdare Müdürlüğü-Reşadiye/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

0 356 461 30 38 - 0 356 461 22 40

c) Elektronik Posta Adresi

Mustafa YILMAZ Birlik Müdürü resadiyekhgb@gmail.com

 

2-İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

BSK Yol yapım işi

 

ÜSTYAPI İŞLERİ İMALAT LİSTESİ

MİKTAR

BİRİM

20cm Plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (nakliye vs.tüm masraflar dahil)

30.982,5

Ton

8 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu binder tabakası yapılması(Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Tip-A)

63.900

CTP Yol Kenar Dikmesinin Temini ve Yol Boyuna Dikilmesi

360

Adet

Soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (makine ile )

3.240

 

 

 

Yukarda belirtilen işlerin Bereketli - Keteniği grup yolu 9 km inşaatı asfalt (BSK) yapım işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

b) Yapılacağı yer

Bereketli - Keteniği grup yolu

c) İşe başlama tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

90 Takvim Günü

d) Doküman satış bedeli

1.000 TL

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

Reşadiye Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

18.05.2018 tarih saat 14.30


4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler;

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

EKLER
Reşadiye İlan Metni.docx