T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 18.06.2018
İÇERİK

 

İHALE İLANI

 

T.C.

ARTOVA KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

 

                     Tokat - Artova İlçesi 2018 Yılı İl Özel İdaresi Yatırım  Programı Kapsamında Artova İlçesi Aşağıgüçlü- Boyunpınar  Grup Yolunda ve Kayaönü Poyrazalan Grup Yolunda  1.kat Asfalt Sathi Kaplama yapım  işi 28 Nisan 2007 Gün ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. ve 39. Maddelerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

 

1 – İdarenin

 

 

 

a)  Adı

:

ARTOVA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

b)  Adresi

:

İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası  Zemin kat Artova/ TOKAT

c)  Telefon numarası

:

0356 -611 20 25

d)  Faks numarası

:

0356 -611 22 02

e)  Elektronik posta adresi

:

 

 

2 –İhale konusu işin

 

 

 

a) Adı

 

b) Niteliği, Türü                     

c) Miktarı

 

:

Aşağıgüçlü-Boyunpınar  Grup Yolu ve Kayaönü- Poyrazalan Grup Yolu  1. Kat

Asfalt Sathi Kaplama Yapım işi.

Asfalt Sathi Kaplama Yol Yapımı

Aşağıgüçlü-Boyunpınar  Grup Yolunda  4 Km. uzunluğunda, 7 mt.

genişliğinde    (28,00 DA) Yolun ve Kayaönü- Poyrazalan Grup Yolunda

1 Km uzunluğunda 5 mt. genişliğinde (5,0 DA) Yolun  1. Kat Asfalt Sathi

Kaplama yapılması,

 

 

b) Yapılacağı yer

:

Artova  Aşağıgüçlü-Boyunpınar Grup Yolu. Kayaönü-Poyrazalan Grup Yolu

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren  - 5 -  (beş ) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi

:

Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren  45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

 

3-İhalenin

 

:

  

a)Yapılacağı Yer

:

Artova Kaymakamlığı Toplantı Salonu / Artova Hükümet Konağı 1.kat Artova/TOKAT

b)Tarihi ve Saati

:

18/06/2018- saat 15.00

EKLER
Artova İlan Metni.rtf