T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI ERBAA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE İLANI

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 18.07.2018
İÇERİK

 

İhale Kayıt Numarası:

:

2018/12

1- İdarenin

a) Adı

:

Erbaa Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi

:

İsmet Paşa Mah. Özel idare Müdürlüğü/ERBAA

c) Telefon ve faks numarası

:

0-356-715 11 70 / faks: 0-356- 715 66 00

d) Elektronik posta adresi

:

z.ahmet.karabiyik@icisleri.gov.tr

2- İhale konusu mal alımı işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

:

Erbaa Koçak Köyü İçme suyu İsale hattı yapımı

b) İşin yeri

:

Erbaa İlçesi Bakımevi Şefliğine  teslim edilecektir.

c) İşin süresi

:

İş yeri tesliminden itibaren 90 (doksan) gün

 d) İşin Miktarı

:

  20300 metre

3- İhalenin

a) Adı

:

Erbaa İlçesi Köylerine tarımsal sulama Borusu Alımı İşi.

b)Yapılacağı yer

:

Erbaa Kaymakamlığı Toplantı Salonu Hükümet Konağı

c) Tarihi ve saati

:

18 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 14:30

EKLER
İHALE İLAN METNİ.doc