T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İhale/İlan Başlangıç Tarihi: 12 Eyl 2018 - Son Tarihi : 19 Eyl 2018
İçerik

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Tokat – Artova İlçesi 2018 Yılı İl Özel İdaresi Yatırım  Programı Kapsamında Artova İlçesi Artova-Zile Grup Yolunda ve Boyunpınar Köyü  Yolunda  1.kat Asfalt Sathi Kaplama yapım  işi 28 Nisan 2007 Gün ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. ve 39. Maddelerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

1 – İdarenin
a)  Adı : ARTOVA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b)  Adresi : İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası  Zemin kat Artova/ TOKAT
c)  Telefon numarası : 0356 -611 20 25
d)  Faks numarası : 0356 -611 22 02
e)  Elektronik posta adresi :
2 –İhale konusu işin
a) Adı

 

b) Niteliği, Türü

c) Miktarı

 

: Artova-Zile Grup Yolu ve Boyunpınar Köyü Yolu  1. Kat

Asfalt Sathi Kaplama Yapım işi.

Asfalt Sathi Kaplama Yol Yapımı

Artova-Zile Grup Yolunda  3 Km. uzunluğunda, 7 mt.

genişliğinde    (21,00 DA) Yolun ve Boyunpınar Köyü Yolunda

1 Km uzunluğunda 5 mt. genişliğinde (5,0 DA) Yolun  1. Kat Asfalt Sathi

Kaplama yapılması,

b) Yapılacağı yer : Artova -Zile Grup Yolu ve Boyunpınar Köyü  Yolu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren  – 5 –  (beş ) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi : Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren  30 (Otuz) takvim günüdür.
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer : Artova Kaymakamlığı Toplantı Salonu / Artova Hükümet Konağı 1.kat Artova/TOKAT
b)Tarihi ve Saati : 19/09/2018- saat 15.00

 

 

(0 356) 228 90 30

Numarayı arayarak Tokat İl Özel İdaresine ulaşabilirsiniz.

myt materialWeb Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.