T.C. Bitlis İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğünden İlan

İhale/İlan Başlangıç Tarihi: 29 Ağu 2018 - Son Tarihi : 04 Eki 2018
İçerik

 

BİTLİS İLİ  İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 1-Bitlis İl Özel İdaresine ait, 1 Adet Araç satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye konulmuştur.

2-İhale ile ilgili araçlar ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Bitlis İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü araç park sahasında görülebilir.

3 –   İhale,   04.10.2018 tarih Perşembe günü saat 11.00’ da İl Genel Meclisi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.

4 –  İhaleye esas muhammen satış bedeli ekteki tabloda belirtilmiştir.

5 –  Geçici teminat, ihaleye esas muhammen bedelin % 10 tutarı olarak ekteki tabloda belirtilmiştir.

6-İhaleye girebilmek için ;

  • Adres Beyanı,
  • Geçici teminat,
  • İmza sirküsü,
  • Vekâleten iştirak edeceklerde vekâletname,
  • Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetki Belgesi,
  • Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi

7 –  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

8 –  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İş Makinesinden KDV alınacaktır.

İlan olunur.

(0 356) 228 90 30

Numarayı arayarak Tokat İl Özel İdaresine ulaşabilirsiniz.

Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.