Tokat Tarihi Eserler

TOKAT KALESİ

Şehrin ortasına yakın bir yerde dik ve sarp kayalar üzerine kurulmuştur.Savunma amaçlı kurulan kale, tarihi boyunca önemli kişilerin muhafazası ve hapsi amaçlı kullanılmıştır.Önce Selçuklular, daha sonra da Osmanlılar tarafından restorasyonu yapılmıştır.Üzerinde mescid ve levazım depolarıyla kale komutanın evi bulunmaktadır.Kalenin içinden şehre kadar inen Ceylan yolu ismiyle bilinen 362 basamaklı bir merdiven olduğu bilinmektedir.M.S.5. veya 6.yüzyılda kurulduğu sanılmaktadır.Kaleden Tokat’ın doyumsuz bir seyri vardır.Özellikle Sulusokak tarafında bulunan tarihi eserlerin yoğunlaştığı bölgenin görüntüsü seyredeni nostaljik bir duygunun büyüsüne kaptırmaktadır.Kalenin en yüksek burcunda Ayar Kalesi bulunmaktadır.

 

TAŞHAN

1631 yılında yaptırılan Taşhan büyük bir Osmanlı eseridir.Kuzey Güney konumunda kesme taş ve tuğladan dikdörtgen şeklinde ve iki kat olarak inşa edilen hanın ortasında büyük bir avlu yer almaktadır.112 odası ve bir mescidi bulunan hanın, her iki katında avluya bakan revaklar bulunmaktadır.Taşhan bulunduğu bölgeye farklı bir güzellik katmaktadır.Tarihi Taşhan’ ın yapı özelliği bozulmadan nostalji Kervansaray otele dönüştürme projesi sürdürülmektedir.

 

SULUHAN

Sulusokak’ ta Bedesten yanında yer alan hanın yapılış tarihi bilinmemektedir.Halen Belediye Aşevi olarak hizmet vermektedir.

 

PAŞAHAN

Sulusokağın sonundadır.1.Sultan Mahmut zamanında Zaralızade Mehmet Paşa zamanında 1752 yılında yaptırılmıştır.Paşa Han’ın kesme taştan yapılmış güzel bir porteli ve çevresi sağır duvarlarla çevrili bir avlusu vardır.

 

DEVECİ HAN (DEVELİK HAN)

Takyeciler Camiinin güneyindedir.Kendi haline terk edilmiş han harap durumdadır.İki katlı ve revaklı bir avlusu olan han kesme taş, moloz taş ve tuğladan yapılmıştır.

 

BEDESTEN VE ARASTA

Takyeciler camiinin doğusundadır.Evliya çelebinin “Sultan çarşısı kadar güzel bir çarşıdır.Halep ve Bursa çarşıları gibi gayet tertipli kurulmuştur.”dediği Bedestenler, İstanbul kapalı çarşısının Bedesten bölümüne çok benzerliği vardır.Tokat valiliğince restore edilerek yazma, bakır ve el sanatları satış yerleri olarak hizmete geçirilmesi projelendirilmiştir.

 

SAAT KULESİ

Behzat semtinde şehrin her yanından görülebilecek şekilde 1902 yılında yapılmıştır.Kapısı güney yönünde olup yüksekliği 33.metredir.Kesme taştan inşa edilmiştir.

 

SENTİMUR TÜRBESİ

G.O.P Bulvarı üzerindedir.Moğol emirlerinden Sentimuroğlu Nurettin’ e aittir. 1314 yılında yapılan türbe kesme taştan, kare mekan üzerine tuğladan örülmüş sekizgen yıldız planlı tromplu bir külahla örtülüdür.Doğu yönündeki penceresi barok karakterli olup renkli taşlar işlenmiştir.Türbe içerisinde Moğol emiri Sentimur oğlu Nurettin’in mezarı bulunmaktadır.

 

SÜMBÜL BABA ZAVİYESİ

1291 yılında yapılmıştır.Selçuklu mimarisinde az rastlanan asimetrik planına göre en ilginç yanı portalıdır.Gök mermerden yapılmış stalaktitli portalin çevresini bitkisel motifli rölyef bordür çevrelemektedir.

 

ALİ TUSİ TÜRBESİ

1233 yılında Selçuklu Devlet adamı Ali El Tusi tarafından kendisi için yaptırılmıştır.Mekan dört köşe olup üzerine sekiz köşeli tromplu bir kubbe oturtulmuştur.Güney cephesinde mozaik çini kaplı, sivri kemer alınlıklı iki dikdörtgen pencere yer alır.

 

ÇUKUR MEDRESE

1152 yılında yapılmıştır.En önemli özelliği 14 metre çapındaki tromplu kubbesinin ortasında 10 metreye yakın açıklığın olmasıdır.Anadolu’nun ilk medreselerinden biridir.Danişmentli Melik Nizamettin Yağıbasan tarafından yaptırılmıştır.Yapı iki yanda eyvanlı ve tonozlu odalarla çevrelenmiştir.Odalar ortasındaki kubbeli avluya açılırlar.

(0 356) 228 90 30

Numarayı arayarak Tokat İl Özel İdaresine ulaşabilirsiniz.

myt materialWeb Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.